Dům Dobra Hostavice – dům s historií

Dům s fascinující historií brzy vstoupí do nové fáze a jeho příběh pokračuje. Toto místo se chystá na druhý život. Stane se útočištěm pro ty, kteří museli kvůli válce opustit své domovy. Rozsvítí se světla a znovu se ozvou hlasy.

S pomocí našich dobrovolníků bude pro všechny příchozí příjemným, pohodlným a bezpečným místem. Týmový duch, nové známosti a hlavně pomoc těm, kteří ji nyní tolik potřebují.

Předchozí příspěvky

Jak můžete pomoci?

Sponzorovat nadace Dům Dobra

Každý váš dar může zachránit něčí život. Přijímáme jakoukoli částku daru.

Staňte se dobrovolníkem

Dobrovolníci jsou velmi důležitou součástí našeho týmu, protože jen s jejich pomocí můžeme dát uprchlíkům nový domov. Pokud nám chcete pomoci se záchranou životů, připojte se k našemu Domu Dobra!

Přineste humanitární pomoc

V Domě Dobra pravidelně nakupujeme a přijímáme humanitární pomoc. Na Ukrajinu ji posíláme dvakrát týdně, abychom zachraňovali životy občanů.