Dům s fascinující historií brzy vstoupí do nové fáze a jeho příběh pokračuje. Toto místo se chystá na druhý život. Stane se útočištěm pro ty, kteří museli kvůli válce opustit své domovy. Rozsvítí se světla a znovu se ozvou hlasy.

S pomocí našich dobrovolníků bude pro všechny příchozí příjemným, pohodlným a bezpečným místem. Týmový duch, nové známosti a hlavně pomoc těm, kteří ji nyní tolik potřebují.