Dobrovolníci

V současné situaci nelze jen událostem na Ukrajině nečinně přihlížet. Může se Vám zdát, že není možné pomoci Ukrajincům v nouzi z České Republiky, ale není tomu tak. Naše organizace pravidelně potřebuje dobrovolníky na pomoc uprchlíkům a lidem, kteří zůstali na Ukrajině.

Ve svém volném čase můžete navštívit jakýkoliv Dům Dobra a pomáhat např. s přijetím a tříděním humanitární pomoci, která poputuje do válečných zón, a připravovat nové Domy Dobra.

Dobrovolnictví je činnost, která má mnoho výhod:

Pomoc nemajetným

Hlavním cílem naší organizace je pomáhat Ukrajincům postiženým válkou. Tímto způsobem se mohou lidé podílet na záchraně životů.

Nové známosti

Uvítáme každého, kdo je ochoten pomoci jako dobrovolník. Během práce získáte nové přátele a najdete lidi stejného smýšlení.

Týmový duch

Snažíme se vést naše dobrovolníky k práci v týmu. Silný tým stejně smýšlejících lidí překoná těžké časy. Pomocí sdílení svých negativních zážitků lépe zvládáte stres a navíc tým směřuje k jednomu společnému cíli – pomáhat těm, kteří to potřebují.

Benefity

Naším hlavním cílem je pomáhat a podporovat lidi v nouzi a rozvíjet schopnosti našich dobrovolníků. Pro všechny příchozí máme nachystané jídlo, studené a teplé nápoje a něco na zub. Dobrovolníci dostávají od týmu symbolické dárky, jako je merch a dárky od sponzorů.