Dobrovolníci

V současné situaci nelze událostem na Ukrajině nečinně přihlížet. Někdy se může zdát, že není možné pomoci z České Republiky těm, kdo v současnosti trpí válkou v jiném statu, ale není tomu tak. Naše organizace pravidelně potřebuje dobrovolníky na pomoc uprchlíkům a lidem, kteří zůstali na Ukrajině.

Ve svém volném čase můžete pomáhat s ubytováním nových uprchlíků, přijetím a tříděním humanitární pomoci, která poputuje do válečných zón, a připravovat nové Domy Dora.

Dobrovolnictví je činnost, která má mnoho výhod:

Pomoc nemajetným

Hlavním cílem naší organizace, včetně našich dobrovolníků, je pomáhat Ukrajincům postiženým válkou. Lidé, kterým na tom záleží, se tak mohou podílet na záchraně životů

Nové známe

Uvítáme každého, kdo je ochoten pomoci jako dobrovolník. Během práce získáte nové přátele a najdete lidi stejného smýšlení

Týmový duch

Práce v týmu stejně smýšlejících lidí je velmi důležitá, obzvlášť v těžkých časech. Koneckonců je snazší zvládat stres, když sdílíte své zážitky a tým směřuje k jednomu společnému cíli – pomáhat těm, kteří to potřebují

Speciální nabídky

Naším hlavním cílem je pomáhat a podporovat lidi a naši dobrovolníci nejsou výjimkou. Když přijdete pomáhat, nezustanete se hladové, protože Dům Dobra zajišťuje plnohodnotný oběd, vodu, čaj a něco dobrého pro každého. Dobrovolníci také občas dostávají od týmu symbolické dárky, jako je merch, psací potřeby a dárky od sponzorů.
Pokud chcete spolu s Domem Dobra zachraňovat životy, staňte se dobrovolníkem!